Partnerzy.

POLSKA IZBA OCHRONY

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a) ochrony osób i mienia,

b) projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia,

c) szkolenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinach określonych w pkt. a i b,

d) doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia,

e) usług detektywistycznych,

f) reklamowym, promocyjnym i wydawniczym w zakresach wymienionych w pkt. a-e.

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Strona PIO


Support & Hotline

Hotline DISPONIC:
0711 38 01 55 180


E-Mail:
email hidden; JavaScript is required


Bite AG
Im Köller 3
70794 Filderstadt
Deutschland

Facebook

Xing

Michael Bogesch

Youtube