Nasze dane kontaktowe:

Hotline DISPONIC

hotline@disponic.pl
Tel: 12 313 45 19

Sprzedaż

Robert Chustecki
+48 506 040 973
robert.chustecki@bite.de

Support i kwestie techniczne

Jakub Wójcik – Lead developer
tel. 12 313 45 19
jakub.wojcik@bite.de

Grzegorz Leśniak – Software developer
tel. 12 313 45 19
grzegorz.lesniak@bite.de

Bartosz Hrehorowicz – Software developer
tel. 12 313 45 19
bartosz.hrehorowicz@bite.de

Sprawy administracyjne

Robert Chustecki
12 313 45 19
robert.chustecki@bite.de

Zarząd / Kierownictwo spółki

Jochen Hahn – Prezes Zarządu
12 313 45 19
info@bite.de

Robert Chustecki – Prokurent
12 313 45 19
info@disponic.pl