Moduł: Audyt rady zakładowej

Wygodnie - bezpiecznie - kolegialnie

Udostępnienie grafików dyżurów. Moduł opiera się na niemieckich przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania rad zakładowych, zgodnie z którą rada musi być zaangażowana we wszystkie decyzje kadrowe i planowanie personelu.

W większości przypadków wymagana jest nawet zgoda rady zakładowej. Dzięki temu modułowi umożliwiliśmy radzie zakładowej przeglądania oraz w razie potrzeby, udostępnianie danych osobowych.

Ważny moduł dla wszystkich firm posiadających rady zakładowe.

Masz pytania dotyczące tego modułu lub chciałbyś, aby nasi eksperci doradzili Ci w zakresie niestandardowego rozwiązania? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Twoje korzyści

  • Rada zakładowa może zobaczyć wszystkie dane dotyczące planowania personelu
  • w obszarach, które muszą zostać przez nią zatwierdzone.
  • opiera się na przepisach prawnych regulujących funkcjonowanie rad zakładowych.
Scroll to Top