Hotline

Nasze programy szkoleniowe dotyczące wprowadzenia DISPONIC są indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych Klientów. Zdalnie albo na miejscu omówimy z Tobą poszczególne etapy pracy. Po zakończeniu szkolenia, w ramach umowy o świadczenie usług infolinii, istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy z kompetentną osobą kontaktową za pośrednictwem numeru infolinii.

Usługa infolinii obejmuje wsparcie telefoniczne i usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także zdalną konserwację (zdalne wsparcie) w normalnych godzinach pracy Bite AG. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 .

Aby korzystać z usługi infolinii, użytkownicy DISPONIC muszą wziąć udział w szkoleniu, których przedmiotem sa kwestie wynikające z problematyki zakupionych modułów

 

Stawka ryczałtowa za usługę infolinii obejmuje pomoc techniczną:

 • rozwiązywanie problemów (czy brakuje zaznaczenia, czy filtry są ustawione…)
 • otrzymywanie komunikatów o błędach
 • opracowywanie, wdrażanie i wyjaśnianie obejść w przypadku wystąpienia błędu.
 • wskazówki dotyczące pracy praktycznej
 • krótka pomoc/wsparcie w znalezieniu właściwej drogi (maksymalnie do 15 minut)

 

zryczałtowana stawka za usługę infolinii nie obejmuje usług takich jak

 • Szkolenie telefoniczne lub online
 • Szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników
 • Instalacja DISPONIC
 • Zmiany w sprzęcie, serwerze, sieci, zaporze sieciowej lub innych produktach niedostarczonych przez Bite AG
 • Wsparcie przy instalacji aktualizacji
 • Transfer danych / migracja danych
 • Konfiguracja oprogramowania
 • Konfiguracja rozliczania listy płac (wynagrodzenia i fakturowanie)
 • Dostosowywanie raportów
 • Rozwiązywanie problemów, które nie są bezpośrednio związane z DISPONIC (serwer, sieć, firewall, Windows itp.).
 • Pomoc/wsparcie, które przekracza15 minut, zalicza się już do usługi szkoleniowej.
Scroll to Top