Obszary, w których się specjalizujemy

W agencjach ochrony (ochrona obiektów, imprez masowych itd.), w służbach ratowniczych, straży pożarnej oraz w innych firmach z dużą liczbą personelu, planowanie i ogólne zarządzanie pracownikami, których godziny pracy muszą zostać rozplanowane, jest bardzo czasochłonne i kosztowne.

Wiele firm nie posiada wystarczających narzędzi w obszarze planowania personelu, co oznacza, że informacje są często tracone, docierają do odbiorcy zbyt późno lub ich dotarcie do pracowników jest utrudnione.

Czy co chwila zdarza się, że harmonogramy dyżurów się pokrywają? Czy rozplanowujesz pracowników, którzy są na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim? Czy są jakieś skargi w przypadku przekroczenia limitu godzinowego?

Wiele pytań – jedna odpowiedź: DISPONIC Profesjonalne planowanie dyżurów

Grafik dyżurów dla firm ochroniarskich

Czas ma kluczowe znaczenie w wymagającej codzienności agencji ochrony, gdzie trzeba koordynować pracę dużej liczby pracowników. DISPONIC oferuje oprogramowanie, które jest nie tylko szybkie, przejrzyste i elastyczne, ale także optymalizuje codzienne procesy.

Planowanie dyżurów w obszarze ochrony imprez masowych

Elastyczność i przegląd całego wydarzenia mają ogromne znaczenie w planowaniu wydarzeń. DISPONIC pokazuje, czy wszystkie postarunki są obsadzone i czy wszyscy pracownicy mają wymagane kwalifikacje.

Planowanie dyżurów dla służb ratunkowych

Planowanie i niezawodność są niezbędne w dziedzinie usług ratunkowych. Usługi pierwszej pomocy na koncertach, targach lub dużych imprezach, takich jak Oktoberfest, muszą być świadczone zgodnie z zamówieniem Klienta.

Scroll to Top